fbpx

„Crystal Ice“ doo Prozor je vlasnik HACCP certifikata

HACCP je sistem zdravstvene bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

„Crystal Ice“ doo Prozor proizvodi i usluge usklađeni su sa zahtjevima HALAL standarda i Halal certifikata

HALAL se interpretira kao garancija da određeni proizvod ne sadrži komponente svinjskog porijekla ili alkohola. Osim te činjenice, halal znači da u proizvodu nema nikakvih sastojaka štetnih po ljudsko zdravlje, da  proizvod ne sadrži hormone, genetski modificirane organizme, antibiotike i druge toksične sastojke. On garantira i vrhunske sanitarno-higijenske standarde proizvodnje te je definitivno garancija zdravstvene bezbjednosti hrane.